Przedszkole nr 93 |Baśniowy Dworek na Kole

01-451, Warszawa ul. Jana Brożka 5 tel. 22 836 15 84

BEZPIECZEŃSTWO/WAŻNE KONTAKTY

Ważne adresy i telefony

 

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola

01-003 Warszawa
Al. Solidarności 90
Naczelnik Wydziału - Mariola Zielińska
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola ds. Oświaty - Grażyna Orzechowska-Mikulska
Inspektor w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - Justyna Korga
tel: 22 443 56 70
e-mail: ow.wola@um.warszawa.pl

 

Kuratorium Oświaty

00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 32

Mazowiecki Kurator Oświaty - Aurelia Michałowska
tel. centrala: 22 551 24 00
fax: 22 826 64 97
e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2

01-452 Warszawa
ul. Ks. Janusza 45/47
tel: 22 836-70-88
strona www: www.poradnia2.waw.pl

 


 

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY DZIECKU KRZYWDZONEMU

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka

00-521 Warszawa
ul. Hoża 27A lok. 5
tel/fax: 22 626 94 19
e-mail: a.jarzyna@kopd.pl

 

Poradnia Problemów Rodzinnych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych
tel: 22 643 98 61 oraz 22 641 70 51
Gabinet Psychoterapii Grupy Synapsis
tel: 22 629 25 77

 

Stowarzyszenie OPTA

Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
Warszawa ul. Marszałkowska 85 lok.34
tel: 22 622 52 52 oraz 22 626 05 00

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

00-062 Warszawa
ul. Kredytowa 6 lok. 20
tel/fax: 22 826 10 16
e-mail: pcyf@pcyf.org.pl

 

Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" - Fundacja Dzieci Niczyje

00-048 Warszawa
ul. Mazowiecka 12 lok. 25
tel: 22 826 88 62
strona www: www.fdn.pl
e-mail: mazowiecka@fdn.pl

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

02-326 Warszawa
Al. Jerozolimskie 155
Tel: 22 250 63 25 oraz 22 250 63 26
strona www: www.parpa.pl
e-mail: parpa@parpa.pl