Przedszkole nr 93 |Baśniowy Dworek na Kole

01-451, Warszawa ul. Jana Brożka 5 tel. 22 836 15 84
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. NASZE PRZEDSZKOLE

NASZE PRZEDSZKOLE

Oferta przedszkola

Drodzy Rodzice!
Jeśli macie dziecko w wieku 3 do 5 lat – serdecznie zapraszamy do naszej placówki. Nasze Przedszkole wychowuje małe dziecko z myślą o tym, aby wyrosło na człowieka,

umiejącego cieszyć się życiem radzić sobie z przeciwnościami losu. Dzieci uczą się nowych rzeczy poprzez zabawę, która jest podstawową działalnością dziecka w wieku przedszkolnym.

Podstawą prowadzenia wszelkich działań nauczycieli i rodziców jest świadomość o tym, aby budzić wiarę dziecka we własne siły i możliwości, zachęcać do przezwyciężania trudności, a w

szczególności okazywać mu zaufanie i szacunek.

Najważniejsze założenia naszej pracy:

 1. Bezpieczeństwo dziecka.
 2. Akceptacja dziecka.
 3. Twórcza aktywność dziecka.
 4. Samodzielność.
 5. Indywidualizacja procesu wspomagania i rozwoju edukacji dzieci.
 6. Zachowania prozdrowotne.
 7. Współpraca ze środowiskiem, instytucjami która korzystnie wpływa na rozwój dzieci.
 8. kształtowanie postaw proekologicznych.
 9. Współpraca z rodzicami, wykorzystywanie ich potencjału, współdecydowanie w sprawach przedszkola, uczestnictwo w podejmowanych działaniach.
 10. Praca wychowawcza ukierunkowana na kreowanie dziecka dobrze porozumiewającego się i zgodnie funkcjonującego w grupie, wrażliwego na uniwersalne wartości moralne.
 11. Budowanie przyjaznej atmosfery i relacji opartych na partnerstwie zgodnie z zasadą podmiotowości, poszanowania praw dziecka.
 12. Zorganizowanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.
 13. Kształtowanie postaw patriotycznych.

Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
 • Zorganizowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz logopedyczną.
 • Przestronne, bogato wyposażone sale zabaw.
 • Zaciszny i zielony ogród wyposażony w sprzęt rekreacyjny do aktywności ruchowej i obserwacji zjawisk przyrodniczych.
 • Zajęcia dodatkowe nieodpłatne tj:
  • Zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem,
  • Język angielski.
 • Warsztaty teatralne.

Stosujemy nowatorskie rozwiązania:

 • Innowacja „Mali Skauci – Twórcze Zuchy” w Baśniowym Dworku na Kole.
 • Program Adaptacyjny dla dzieci nowych.
 • Program Wychowawczy.
 • Przyjaciele Zippiego
 • Projekty edukacyjne – „Mamo, tato wolę wodę”, „Czyste powietrze…”,”Kubusiowi przyjaciele”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Program edukacji ekologicznej”.
 • Praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i programów multimedialnych – „Z Tosią przez 4 pory roku”.

Ciekawe formy pracy z dziećmi:

 • Przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne raz w miesiącu.
 • Cykl spotkań „Mały naukowiec”.
 • Spotkania z autorką książek dla dzieci.
 • Konkursy dla dzieci i ich rodziców.
 • Bale edukacyjne: Bal andrzejkowy u Króla Maciusia, Bal ekologiczny, Bal karnawałowy, Bal z Mikołajem.
 • Wycieczki do teatru, sejmu, gospodarstw agroturystycznych, Centrum Olimpijskiego, Bazy Wojskowej i innych ciekawych miejsc.
 • Tydzień bez zabawek.
 • Dworek pełen baśni – święto przedszkola.
 • Świętowanie ważnych wydarzeń – Dzień Ziemi, Dzień Książki, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Muzyki, Dzień Przedszkolaka i Happeningi – Dzień Uśmiechu, Dzień Wody i Lasu.

Metody aktywizujące i stymulujące dziecięcy rozwój:

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • Metoda C. Orffa, Metoda R. Labana.
 • Program Edukacji Matematycznej prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Wprowadzenie dziecka w świat pisma według wczesnej nauki czytania I. Majchrzak.
 • Kinezjologia edukacyjna Dennisona.
 • Metoda projektów, Pedagogika zabawy, Pedagogika Celestyna Freineta.
 • Bajkoterapia, drama, pantomima, bursa mózgów.

Współpraca ze środowiskiem i rodzicami:

Zaangażowane instytucje: Straż Miejska, Policja, Stomatolog, Szkoła 225, 317, ZHP, WORD, Dom Kultury Brożka, Sanepid, Fundacja Praw Dziecka, Ośrodek Wsparcia Rodziny Koło, Fundacja „Bez Tajemnic”, Biblioteka, Straż dla Zwierząt, Stowarzyszenie Studentów IFMSA, Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Fundacja – Liga Kobiet Polskich.

Angażujemy rodziców w życie przedszkola: Teatr Rodzice – Dzieciom, czytanie bajek – W świat z książką w dłoni, prezentacja ciekawych zawodów i pasji, uroczystości rodzinne, pikniki, zajęcia otwarte, dni otwarte, warsztaty dla rodziców, kącik edukacyjny, zebrania organizacyjne, Rada Rodziców.

Przedszkole pracuje w godzinach 7.00 – 17.30