Przedszkole nr 93 |Baśniowy Dworek na Kole

01-451, Warszawa ul. Jana Brożka 5 tel. 22 836 15 84
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. DOKUMENTY

DOKUMENTY

Artykuły

Statut Przedszkola nr 93

Statut

Przedszkola nr 93

„Baśniowy Dworek na Kole”

w  Warszawie
Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 i 949 ze zm)

  2. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 ).

  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity...

Czytaj więcej o: Statut Przedszkola nr 93

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w P 93

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci P93

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 93 Baśniowy Dworek na Kole w Warszawie przy ul. J. Brożka 5

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych...

Czytaj więcej o: Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w P 93

Procedura w przypadku zachorowania dziecka

Procedura w przypadku zachorowania dziecka

 

Procedura postępowania nauczycieli w przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka
Zapis ze statutu przedszkola nr 93

Rozdział V § 7 ust. 7, 8, 9

W przypadku zaobserwowania niepokojących sygnałów dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców. Rodzice dziecka mają obowiązek...

Czytaj więcej o: Procedura w przypadku zachorowania dziecka

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka

 

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych  dnia 20 listopada 1989 r.

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 20 listopada 1989 r. została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych...

Czytaj więcej o: Konwencja o prawach dziecka

Regulamin Rady Rodziców

 

Załącznik do Uchwały Nr 6/2018

 

 

REGULAMIN

Rady Rodziców Przedszkola nr 93 Baśniowy Dworek na Kole w Warszawie przy

ul. J. Brożka 5

 

Postanowienia Ogólne:

     Na podstawie  art.83.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,1000,1290,1669 )

 

 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty...

Czytaj więcej o: Regulamin Rady Rodziców