Przedszkole nr 93 |Baśniowy Dworek na Kole

01-451, Warszawa ul. Jana Brożka 5 tel. 22 836 15 84
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O placówce

O placówce

O nas

Przedszkole nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” znajduje się przy ulicy Brożka 5 w Dzielnicy Wola. Nasze Przedszkole nastawione jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby czerpało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat. Wdrażamy  do samodzielności,  uczymy zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie zdobywali nowe doświadczenia, osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

Posiadamy przestronne, bogato wyposażone sale zabaw: salę do zajęć rytmicznych i ogólnorozwojowych, gabinet logopedyczny. Dzieci korzystają z nowoczesnego sprzętu. Atrakcyjną pomocą dydaktyczną są tablice interaktywne znajdujące się w dwóch salach. Wykorzystywane programy multimedialne zawierają kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji, które rozwijają wyobraźnię dzieci. Skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń, do wykonywania których motywuje dzieci rozbudowany system nagród.

Zaciszny i zielony ogród wyposażony w sprzęt rekreacyjny, umożliwia dzieciom bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu oraz pozwala na wnikliwą obserwację zmian zachodzących w przyrodzie. Dbamy, by każde dziecko czuło się tu dobrze i bezpiecznie. Zajęcia odbywają się w 25 – osobowych grupach jednorodnych lub mieszanych, zbliżonych wiekowo (3,4 latki; 4,5 latki) , zgodnie z podstawą programową i ramowym rozkładem dnia. W trosce o rozwój psychoruchowy oraz prawidłowy przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym planujemy zajęcia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka według następującego podziału: – zabawa dzieci (co najmniej 1/5 czasu) – zajęcia na świeżym powietrzu (co najmniej 1/5 czasu, a w przypadku młodszych dzieci co najmniej 1/4 czasu) – zajęcia dydaktyczne (najwyżej 1/5 czasu) – zajęcia według potrzeb dzieci (2/5 czasu). Opiekę nad każdą grupą sprawuje dwóch wykwalifikowanych nauczycieli w systemie zmianowym. „Akceptuj, toleruj, wspieraj” wydają nam się najwłaściwszymi wskazaniami do pracy z dzieckiem. Wykorzystujemy metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne- metoda prof. E.Gruszczyk- Kolczyńskiej – Dziecięca Matematyka, wprowadzenie dziecka w świat pisma wg. wczesnej nauki czytania I.Majchrzak, metoda Dobrego Startu, Pedagogika Celestyna Freineta, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe, praca szkolna K.Orffa, pedagogika zabawy, Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, bajkoterapia, drama, pantomima. Stosujemy nowatorskie rozwiązania poprzez realizację innowacji pedagogicznej dla dzieci pięcioletnich „Mali Skauci, Twórcze Zuchy w Baśniowym Dworku na Kole”, realizację programów własnych: program adaptacyjny, program wychowawczy, projekt wspierający inteligencję emocjonalną. Uatrakcyjniamy i wzbogacamy treści przekazywane dzieciom poprzez realizację programów i projektów edukacyjnych: „Przyjaciele Zippiego”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Program Edukacji Ekologicznej”. Dzieci uczestniczą w ciekawych i rozwijających aktywność ruchową formach edukacyjnych takich jak: bal ekologiczny, bal karnawałowy, bal z Mikołajem, koncerty i teatrzyki, eksperymenty dla małych odkrywców oraz spotkanie z autorką książek dla dzieci. Świętujemy ważne wydarzenia: Dworek Pełen Baśni – Święto Przedszkola, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Przedszkolaka, Dzień Książki, Dzień Ziemi, Dzień Muzyki, Dzień Uśmiechu. Włączamy środowisko w działania  ekologiczne poprzez organizację happeningów z okazji Dnia Wody i Lasu. W ramach rozwijania uzdolnień i zainteresowań, wychowankowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez nasze przedszkole oraz inne placówki na terenie dzielnicy i miasta.

Naszym celem jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka. Dzieci zdolne oraz wymagające wsparcia objęte są pomocą psychologiczno- pedagogiczną, udzielaną przez nauczycieli i specjalistów (logopedę, psychologa). Realizacja tego zadania odbywa się we współpracy z rodzicami, którzy w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Formy współpracy obejmują: zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, zajęcia i dni otwarte dla rodziców, szkolenia i warsztaty. Rodzice aktywnie włączają się w życie placówki, działając w Radzie Rodziców, organizując przedstawienia teatralne dla dzieci, takie jak: ” Jaś i Małgosia”, ” Kot w butach”, ” Cztery razy smok”, oraz przedstawienie jasełkowe „Tak! On jest Królem”, czytają bajki i baśnie w ramach akcji „Świat z książką w dłoni”, prezentują swoje pasje i zawody. Uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych takich jak: Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Pasowanie na przedszkolaka, Jasełka,  rodzinny piknik w ogrodzie.

Współpraca i integrowanie środowiska przedszkolnego ze społecznością lokalną jest bardzo ważnym elementem naszej pracy i przynosi ogromne korzyści. Współpracujemy z Domem Dziecka, Domem Kultury, Szkołami Podstawowymi, Biblioteką, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Policją, Sanepidem, Klubem Seniora, Stowarzyszeniem Studentów IFMSA, Jednostką Wojskową, Centrum Olimpijskim, Teatrem Baj, Teatrem Guliwer, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, ZHP, Fundacją „Małymi Krokami”, Fundacją Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Dzięki tym działaniom dzieci uczą się otwartości  oraz wrażliwości na potrzeby innych. Dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą poprzez udział w wyjazdach połączonych z ciekawymi formami edukacyjnymi.

Ponadto oferujemy bezpłatne:

  • zajęcia dla dzieci 4,5 letnich w zakresie przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym –  język angielski
  • zajęcia dodatkowe – język angielski (3 latki), gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające,
  • warsztaty teatralne i plastyczne w ramach kółek zainteresowań

Zapewniamy, że każde dziecko w  Baśniowym Dworku na Kole dostanie klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania, ponieważ bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania