KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ膭CA MONITORINGU WIZYJNEGO

Klauzula monitoring (1)
KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycz膮ca prowadzenia monitoringu wizyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, i偶:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodz膮cych z monitoringu wizyjnego jest Przedszkole nr 93 Ba艣niowy Dworek na Kole
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: jest pod adresem email: iod. przedszkole93@cns.com.pl lub pod adresem Administratora danych p93@edu.um.warszawa.pl z dopiskiem IOD.
3. Pani/Pana dane przetwarzane b臋d膮 w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa uczni贸w, pracownik贸w i innych os贸b przebywaj膮cych na terenie plac贸wki oraz ochrony mienia na podstawie art. 108a. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 鈥 Prawo o艣wiatowe oraz
art.22虏 搂 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 鈥 Kodeks pracy.
4. Pani/Pana dane osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane podmiotom trzecim, mog膮 zosta膰 udost臋pnione wy艂膮cznie organom upowa偶nionym na podstawie odr臋bnych przepis贸w prawa.
5. Dane nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani organizacji mi臋dzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie d艂u偶szy ni偶 18 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub mo偶e by膰 dowodem w post臋powaniu prowadzonym na podstawie prawa 鈥 do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania.
7. Przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, 偶e takie przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
8. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie b臋dzie podejmowa艂 zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji b臋d膮cych wynikiem profilowania.
(Profilowanie oznacza dowoln膮 form臋 zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, kt贸re polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niekt贸rych czynnik贸w osobowych osoby fizycznej, w szczeg贸lno艣ci do analizy lub prognozy aspekt贸w dotycz膮cych efekt贸w pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowa艅, wiarygodno艣ci, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si臋).