Dyżur wakacyjny -opłaty

Opłatę za dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu w wysokości 85 zł należy przelać

na konto 58 1030 1508 0000 0005 5072 2054

W tytule przelewu należy umieścić : imię i nazwisko dziecka oraz akcja letnia

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego do 15 czerwca 2018r. (w każdym przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur).

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.