Projekt „Wola – nasza mała ojczyzna – budowanie tożsamości dzieci z dzielnicą”

Projekt „Wola – nasza mała ojczyzna – budowanie tożsamości dzieci z dzielnicą”

Projekt „Wola – nasza mała ojczyzna…” realizuje grupa III.

Do tej pory dzieci wzięły udział w wielu przedsięwzięciach:
– spotkanie z panem Romualdem Gierej, absolwentem naszego Przedszkola nr 93. Pan Romuald był jednym z pierwszych przedszkolaków, który uczęszczał do naszego przedszkola od początku jego istnienia (od 1955 roku). Opowiadał nam jak wyglądało kiedyś przedszkole, zajęcia, posiłki, a także opowiadał o pobliskiej okolicy (dawnej Woli) oraz pokazywał stare fotografie. Spotkanie odbyło się 08.02.2016r.

Spotkanie z Seniorkami z wolskiego Klubu Seniora w dniu 09.02.2016r.

Panie zaśpiewały nam kilka piosenek, a następnie rozmawiały z dziećmi i odpowiadały na ich pytania np. jak to było kiedy były dziećmi, czy chodziły do przedszkola, jak wyglądały kiedyś przedszkola i czy było ich tak dużo. Potem dzieci opowiadały paniom o naszym przedszkolu, co tutaj robimy, w co się bawimy, gdzie chodzimy i jeździmy na wycieczki.

Wyjście do Biblioteki Publicznej przy ul. Ciołka gdzie byliśmy 11.03.2016r.

Na spotkaniu pani bibliotekarka opowiedziała nam o swojej pracy, pokazała księgozbiory oraz udostępniła nam książki dotyczące Woli dzięki czemu uzyskaliśmy ciekawe informacje dotyczące Woli zarówno tej dawnej jak dzieci nazwały „starej”, jak i dzisiejszej, aktualnej, nazwanej przez przedszkolaki „nową”

Zdjęcia z wycieczki do Muzeum Żydów Polskich POLIN gdzie byliśmy 21.03.2016r.

Na zajęciach bibliotecznych „U Króla Maciusia”, następnie są tam też zdjęcia przy pomniku Jana Karskiego oraz pod Pomnikiem Bohaterów Getta gdzie zatrzymaliśmy się chwilę i zrobiliśmy sobie krótką pogadankę.

Strażacy odwiedzili nas 30.03.2016r.

Opowiedzieli o swojej pracy, zaprezentowali nam sprzęt ratowniczo – gaśniczy będący na wyposażeniu wozu strażackiego. Opowiadali, że zgłoszenia do pożarów mają zarówno do starego jak i do nowego budownictwa będącego na Woli. Przedszkolaki były pod ogromny wrażeniem i stwierdziły, że strażacy są to bardzo dzielni i odważni ludzie, którzy nie boją się narażać swoje życie idąc na ratunek innym

Wycieczka po Woli z przewodnikiem.

W dniu 25 kwietnia 2016r. przedszkolaki z grupy III wybrały się do parku “Moczydło”.

Starszaki obserwowały otaczające ich otoczenie, podziwiały widoki i starały się naszkicować niektóre elementy krajobrazu czy wolskie budowle widziane ze wzniesienia parku:

W dniu 27 kwietnia 2016r., przedszkolaki z grupy Biedronek szukały ciekawych miejsc na Woli.

Odbyło się to w ramach realizacji projektu z okazji 100 – lecia naszej dzielnicy…

Sprawozdanie z realizacji projektu

Projekt „Wola – nasza mała ojczyzna – budowanie tożsamości dzieci z dzielnicą”. Sto lat Stołeczności Woli

Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole”
Nazwa grupy realizującej projekt: Biedronki
Imię i nazwisko nauczyciela/li: Katarzyna Powideł

Opis najbardziej charakterystycznych działań zrealizowanych w ramach projektu:

W dniu 1 lutego grupa III Biedronki z Przedszkola nr 93 „Baśniowy Dworek na Kole” mieszczącego się przy ul. Jana Brożka 5 w Warszawie rozpoczęła realizację projektu „Wola – nasza mała ojczyzna – budowanie tożsamości dzieci z dzielnicą” od pogadanki wprowadzającej do tematu. Rozmawialiśmy o Warszawie i jej dzielnicach, zatrzymaliśmy się przy dzielnicy Wola, na której znajduje się nasze przedszkole. Dzieci dowiedziały się na czym będzie polegało nasze zadanie w realizacji w/w projektu.

Jednym z pierwszych działań jakie podjęliśmy było spotkanie z ciekawymi ludźmi związanymi w Wola, byli to:

  • Absolwent naszego przedszkola pan Romuald Gierej, który był pierwszym przedszkolakiem uczęszczającym do naszego przedszkola od początku jego istnienia (od 1955 roku). Opowiadał nam jak wyglądało kiedyś przedszkole, zajęcia, posiłki, a także opowiadał o pobliskiej okolicy (dawnej Woli) oraz pokazywał stare fotografie.
  • Emerytki z Klubu Seniora. Panie zaśpiewały dzieciom kilka piosenek, a następnie rozmawiały z nimi i odpowiadały na ich pytania tj. jak to było kiedy były dziećmi, czy chodziły do przedszkola, jak wyglądały kiedyś przedszkola na Woli i czy było ich tak dużo jak teraz.
  • Strażacy, którzy opowiedzieli o swojej pracy, zaprezentowali nam sprzęt ratowniczo – gaśniczy będący na wyposażeniu wozu strażackiego. Opowiadali, że zgłoszenia do pożarów mają zarówno do starego jak i do nowego budownictwa będącego na Woli. Przedszkolaki były pod ogromny wrażeniem i stwierdziły, że strażacy są to bardzo dzielni i odważni ludzie, którzy nie boją się narażać swoje życie idąc na ratunek innym.
  • Następnie nawiązaliśmy współpracę z Biblioteką Publiczną przy ul. E. Ciołka 20. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z charakterem swojej pracy oraz udostępniła im książki dotyczące historii Woli zarówno tej dawnej jak i dzisiejszej/aktualnej dzięki czemu mogły zobaczyć jak ich dzielnica wyglądała dawniej, a co ciekawego można zobaczyć dziś, jak z biegiem lat się zmieniała.
  • Kolejnym działaniem jakie podjęliśmy byłą wycieczka do Muzeum Żydów Polskich „Polin”, na zajęcia biblioteczne „U Króla Maciusia”.
  • Idąc szlakiem wolskich pomników udaliśmy się pod Pomnik Bohaterów Getta, Pomnik Jana Karskiego, popiersie Stefana Żeromskiego na kamiennym cokole oraz Pomnik w formie obeliksu z popiersiem Jana Krystiana Ulricha. „Odkrywając tajemnice woli” podczas spacerku z przewodnikiem dzieci najbardziej zainteresował fakt, iż w szklarniach Ulrichowskich mieszczących sie przy Wola Park była składowana broń podczas II Wojny Światowej. Będąc na Kopcu Moczydłowskim oraz w Parku Księcia Janusza dzieci szkicowały wybrane obiekty, były to budynki, przyroda, plac zabaw.

Kończąc realizację w/w projektu podsumowaliśmy wszystkie działania jakie zrealizowaliśmy w trakcie jego trwania nagrywając krótki film.