Projekt „Mały Kolberg w Warszawie”

Projekt „Mały Kolberg w Warszawie” realizowany jest na terenie miasta Warszawa. Koordynatorem projektu jest Fundacja Rozwoju dzieci. Projekt realizowany był w grupie dzieci 4-letnich.Celem projektu jest umożliwienie dzieciom kontaktu z żywą tradycją polskiej wsi poprzez zapoznanie z muzyką tradycyjną, śpiewem oraz tańcem.