Przedszkole nr 93 |Baśniowy Dworek na Kole

01-451, Warszawa ul. Jana Brożka 5 tel. 22 836 15 84
Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Witamy na naszej stronie.

Mamy nadzieję, że dzięki niej zarówno rodzice podopiecznych, jak i podopieczni będą mogli bardziej zaangażować się w życie placówki.

Dzisiaj na tablicy

 
 
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/20
 
WNIOSKI WRAZ Z DOKUMENTAMI / OŚWIADCZENIAMI POTWIERDZAJĄCYMI KRYTERIA SKŁADAMY DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 93 BAŚNIOWY DWOREK NA KOLE 
 
W TERMININIE  20.02 - 7.03.2019
 
PONIEDZIAŁEK - 16.00-17.00       
CZWARTEK - 9.00-11.00 
 
 
 
UWAGA - 
 
Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnej poświadczonej kopii albo w postaci 
urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna. 
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.