Projekt „Wolskie ślady historii. Mali bohaterowie”

Zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego:


Wycieczka na Starówkę, oglądanie Pomnika Małego Powstańca 30. 03. 2017:

Grupa rekonstrukcyjna – poznanie postaci powstańców warszawskich 31. 03. 2017r.:


Koncert piosenek powstańczych – 3. 04. 2017r.:


Wycieczka Śladami Powstania Warszawskiego – ul. Solidarności – ul. Żytnia – 6. 04. 2017r.