Jak możemy zadbać o dobre samopoczucie naszych dzieci?

Kształtuj odporność emocjonalną. Pokazuj mu, że każdemu z nas coś może się nie udać. Ważne jest również to, by jednocześnie nie zniechęcać się i dążyć do wyznaczonego celu. Wprowadź dziecku do zabawy gry planszowe i inne wymagające radzenia sobie z konkurencją i przegraną.
Twórz okazje do poznawania przez dziecko różnych osób. Rozmawiaj z nim o jego odczuciach związanych z ich zachowaniem. Naucz dziecko jasnego wyrażania myśli i okazywania uczuć, ale w taki sposób, by nie ranić innych.
Ciesz się w raz z dzieckiem z jego drobnych i wielkich sukcesów, zauważaj każdy z nich. Wspierają sytuacje kiedy dziecko samo pozytywnie ocenia swoje działania i cieszy się z nich.
Warto również poczekać z pochwałą na samodzielna ocenę dziecka, aby nie bazowało ono tylko na ocenie dorosłego.
Dawaj dziecku dostatecznie dużo czasu, aby mogło w spokoju ukończyć swoją aktywność.
Z szacunkiem odnoś się do wytworów jego działań (prac plastycznych; prób samodzielnego ubierania się czy też jedzenia).
Nie bój się stawiać dziecku wymagań, które są dla niego wyzwaniem (są trudne), ale nie przekraczają jego możliwości.
Dbaj o akceptującą atmosferę i otwartą komunikację. Pokazuj, że akceptujesz uczucia dziecka, nawet te trudne. Wszak każdy ma prawo do gorszego nastroju.
Nie unikaj trudnych tematów. Wykorzystaj trudne sytuacje, poszukując z dzieckiem sposobów ich rozwiązania. Pamiętaj, że negatywne emocje wymagają szczególnie dokładnego opracowania poznawczego, aby je rozumieć i zaakceptować.
Zauważaj wysiłek, jaki wkłada twoje dziecko w ich wykonanie, nawet wtedy, gdy efekt końcowy, nie jest taki, jakiego oczekiwałeś.
Chwal pozytywne zachowania dziecka, podkreślając, że sprawiają one przyjemność innym ludziom. Ignoruj zachowania niepożądane, (gdy nie są one bezpieczne), a jednocześnie zachęcaj dziecko do wyobrażenie samego siebie, co mogą myśleć i czuć inni w danej sytuacji.
Rozmawiaj z dzieckiem o tym, co jest sprawiedliwe, a co nie sprawiedliwe, dopytuj o jego zdanie na ten temat oraz o to, jak można zmienić sytuację, aby była sprawiedliwa.
Nie bój się rozmawiać z dzieckiem o zasadach i granicach. Musisz mieć pewność, że dziecko zna i rozumie uzasadnienie danej reguły. Czytaj dziecku historie opisujące sytuacje łamania reguł i ponoszenie konsekwencji.
Słuchaj dziecka i pozwól mu mówić. Nie zakładaj, że dziecko z racji swojego wieku nie potrafi właściwie ocenić tego, co czuje. Pomóż dziecku wypowiadać się, zadając otwarte pytania. Nie dawaj samych gotowych rozwiązań, ale poszukaj ich wspólnie z dzieckiem.
Bądź konsekwentny w swoich działaniach, nie zmieniaj ich pod wpływem chwili.

Beata Redos