Procedura w przypadku zachorowania dziecka

Procedura post臋powania nauczycieli w przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka
Zapis ze statutu przedszkola nr 93

Rozdzia艂 V 搂 7 ust. 7, 8, 9

W przypadku zaobserwowania niepokoj膮cych sygna艂贸w dotycz膮cych zdrowia dziecka nauczycielka danego oddzia艂u niezw艂ocznie powiadamia rodzic贸w. Rodzice dziecka maj膮 obowi膮zek natychmiastowego zg艂oszenia si臋 w celu odebrania dziecka.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk贸w pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel mo偶e nie przyj膮膰 do grupy dziecka chorego z widoczn膮 infekcj膮 roznoszon膮 droga kropelkow膮.

Po ka偶dorazowej chorobie zaka藕nej dziecka rodzice s膮 zobowi膮zani do przedstawienia nauczycielce danego oddzia艂u za艣wiadczenia lekarskiego, 偶e dziecko jest zdrowe i mo偶e ucz臋szcza膰 do przedszkola.

搂1

 1. Rodzice przyprowadzaj膮 do przedszkola tylko zdrowe dzieci.
 2. W przypadku infekcji , chor贸b sk贸rnych , zaka藕nych , urazach , z艂amaniach , dziecko nie mo偶e ucz臋szcza膰 do przedszkola do czasu ca艂kowitego wyleczenia
 3. Po ka偶dorazowej chorobie zaka藕nej dziecka rodzice s膮 zobowi膮zani do przedstawienia nauczycielce danego oddzia艂u za艣wiadczenia lekarskiego, 偶e dziecko jest zdrowe i mo偶e ucz臋szcza膰 do przedszkola
 4. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk贸w pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel mo偶e nie przyj膮膰 do grupy dziecka chorego z widoczn膮 infekcj膮 roznoszon膮 droga kropelkow膮.
 5. Rodzice maj膮 obowi膮zek zg艂asza膰 nauczycielowi o wszelkich powa偶nych dolegliwo艣ciach i i chorobach dziecka.
 6. W przedszkolu nie podaje si臋 dzieciom 偶adnych lek贸w doustnych, wziewnych , ma艣ci , i 偶elu.
 7. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii , rodzice zobowi膮zani s膮 do przed艂o偶enia za艣wiadczenia lekarskiego wykazuj膮cego rodzaj alergii , w celu ustalenia wsp贸lnych dzia艂a艅 oraz rozwa偶enia mo偶liwo艣ci przedszkola w tym zakresie np. stosowania diety, czy odpowiedniego reagowania nauczyciela.
 8. Rodzic jest zobowi膮zany do regularnego sprawdzania w艂os贸w i sk贸ry g艂owy dziecka w celu wykrywani ewentualnej obecno艣ci wszy, gnid. W przypadku stwierdzenia wszy niezw艂ocznie poinformowa膰 o tym fakcie przedszkole.
 9. Obowi膮zek wykonania zabieg贸w w celu usuni臋cia wszawicy spoczywa na rodzicach. W trakcie leczenia dziecko powinno pozosta膰 w domu , aby zapobiec przenoszeniu si臋 wszawicy na inne dzieci . Dziecko wraca do przedszkola dopiero po zako艅czeniu leczenia, z czysta g艂ow膮.

搂2

Dzia艂ania profilaktyczne podejmowane przez nauczycieli w stosunku do dzieci:

 • wyrabianie i podtrzymywanie nawyk贸w higienicznych (mycie r膮k po wyj艣ciu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze spaceru, piaskownicy, niewk艂adanie do ust r膮k, r贸偶nych przedmiot贸w , do kt贸rych jest powszechny dost臋p itd.), prawid艂owego zachowania si臋 w sytuacji np. kichania, u偶ywania przybor贸w toaletowych.
 • pogadanki z dzie膰mi na temat zdrowego stylu 偶ycia.
 • czytanie literatury o tematyce zdrowotnej.

搂3

Dzia艂ania nauczycieli podejmowane w stosunku do rodzic贸w:

 • pedagogizacja rodzic贸w (k膮ciki dla rodzic贸w, zebrania grupowe i og贸lne, strona internetowa.

搂4

Post臋powanie nauczyciela w sytuacji stwierdzenia symptom贸w chorobowych:

 • powiadomienie rodzic贸w o zaobserwowanych zmianach u dziecka.
 • poinformowanie o konieczno艣ci jak najszybszego odbioru dziecka z przedszkola i udania si臋 do lekarza.
 • nieuleganie argumentom „braku mo偶liwo艣ci opuszczenia pracy”.
 • zapewnienie choremu dziecku do momentu przybycia rodzica spokoju i zainteresowania, z mo偶liwo艣ci膮 odseparowania od innych dzieci.
 • w przypadku nag艂ego wypadku nauczyciel udziela pierwszej pomocy , powiadomienie rodzic贸w oraz pogotowia dalsze post臋powanie opisane w procedurze: (wypadek z udzia艂em dziecka na terenie przedszkola, wypadek podczas r贸偶nych form wycieczek oraz imprez turystyczno – krajoznawczych zawarte s膮 w procedurach post臋powania w sytuacjach kryzysowych Przedszkolu nr 93 „Ba艣niowy Dworek na Kole” uchwalonych przez Rad臋 Pedagogiczn膮 w dniu 7 maja 2009r).
 • wywieszenie informacji o wyst膮pieniu choroby zaka藕nej na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

Kiedy dziecko jest chore:

 • nauczyciel stwierdza, 偶e dziecko nie jest w stanie uczestniczy膰 w zabawach i zaj臋ciach,
 • jest przy tym p艂aczliwe, zm臋czone lub poirytowane, – ma apetyt gorszy ni偶 zwykle, -ma gor膮czk臋,
 • ma inne symptomy chorobowe tj:
  • wysypka na ciele,
  • zaczerwienione bia艂ko oka,
  • ropna wydzielina z oka,
  • biegunka,
  • wymioty,
  • krostki, owrzodzenia w jamie ustnej,
  • problemy z oddychaniem,
  • powi臋kszone w臋z艂y szyjne,
  • za偶贸艂cone bia艂ko oka, pow艂oki sk贸rne,
  • b贸l w jamie brzusznej.