Spotkanie Biedronek ze Strażą Miejską-1.03.2018

W marcu odbyło się spotkanie ze Strażą Miejską. Przedszkolaki przypomniały sobie numery alarmowe oraz podstawowe zasady ruchu drogowego. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Spotkanie było też okazją do obejrzenia munduru, odznaki i innych elementów niezbędnych w pracy Strażnika Miejskiego.