Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci P93

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola nr 93 Ba艣niowy Dworek na Kole w Warszawie przy ul. J. Bro偶ka 5 搂 1 Postanowienia og贸lne 1. Procedura s艂u偶y zapewnieniu dzieciom pe艂nego bezpiecze艅stwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz okre艣lenia odpowiedzialno艣ci Rodzic贸w lub innych os贸b przez nich upowa偶nionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozosta艂ych pracownik贸w przedszkola. 搂 2 Przyprowadzanie dzieci 1. Za bezpiecze艅stwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadaj膮 `.

Statut przedszkola nr 93

STATUT PRZEDSZKOLA NR 93 鈥濨a艣niowy Dworek na Kole鈥

Informacja administratora danych

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kszta艂cenia og贸lnego dla szko艂y podstawowej

Prosz臋 najecha膰 na poni偶szy link i klikn膮膰: Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kszta艂cenia og贸lnego dla szko艂y podstawowej z komentarzem

Projekt „Wola 鈥 nasza ma艂a ojczyzna 鈥 budowanie to偶samo艣ci dzieci z dzielnic膮鈥

Projekt Wola… z logo Projekt „Wola 鈥 nasza ma艂a ojczyzna…” realizuje grupa III. Do tej pory dzieci wzi臋艂y udzia艂 w wielu przedsi臋wzi臋ciach: – spotkanie z panem Romualdem Gierej, absolwentem naszego Przedszkola nr 93. Pan Romuald by艂 jednym z pierwszych przedszkolak贸w, kt贸ry ucz臋szcza艂 do naszego przedszkola od pocz膮tku jego istnienia (od 1955 roku). Opowiada艂 nam jak wygl膮da艂o kiedy艣 przedszkole, zaj臋cia, posi艂ki, a tak偶e opowiada艂 o pobliskiej okolicy (dawnej Woli) oraz pokazywa艂.

ROZPORZ膭DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta艂cenia og贸lnego w poszczeg贸lnych typach szk贸艂

DZIENNIK USTAW

Zg艂aszanie nieobecno艣ci dziecka w przedszkolu

Informacja dla Rodzic贸w w sprawie zg艂aszania nieobecno艣ci dziecka w przedszkolu Szanowni Rodzice ! Zgodnie z Uchwa艂膮 Nr聽LXXXIV/2466/2014 Rady miasta st. Warszawy w sprawie op艂at za 艣wiadczenia i czasu przeznaczonego na bezp艂atne nauczanie, wychowanie i opiek臋 w przedszkolach m.st. Warszawy 搂 3 ust.7 i 8 oraz Zarz膮dzenie nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Sto艂ecznego Warszawy z dnia 11 wrze艣nia 2011r.,Zarz膮dzenia nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Sto艂ecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r. Informuj臋, 偶e.

Rada Rodzic贸w

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr 鈥25/2008 REGULAMIN RADY RODZIC脫W Przedszkola nr 93 w Warszawie przy ul. J. Bro偶ka 5 Postanowienia Og贸lne: Rada Rodzic贸w dzia艂a na podstawie ustawy o systemie o艣wiaty z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. i jej nowelizacji z dnia 11 kwietnia 2007 r. oraz ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z p贸藕niejszymi zmianami. Rozdzia艂 I Cele i zadania Rady Rodzic贸w 搂1 Ilekro膰 w dalszych przepisach jest.

Procedura w przypadku zachorowania dziecka

Procedura post臋powania nauczycieli w przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka Zapis ze statutu przedszkola nr 93 Rozdzia艂 V 搂 7 ust. 7, 8, 9 W przypadku zaobserwowania niepokoj膮cych sygna艂贸w dotycz膮cych zdrowia dziecka nauczycielka danego oddzia艂u niezw艂ocznie powiadamia rodzic贸w. Rodzice dziecka maj膮 obowi膮zek natychmiastowego zg艂oszenia si臋 w celu odebrania dziecka. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk贸w pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel mo偶e nie przyj膮膰 do grupy dziecka chorego z widoczn膮 infekcj膮 roznoszon膮.

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka聽przyj臋ta przez Zgromadzenie Og贸lne Narod贸w Zjednoczonych聽 dnia 20 listopada 1989 r.   W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomo艣ci: W dniu 20 listopada 1989 r. zosta艂a przyj臋ta przez Zgromadzenie Og贸lne聽Narod贸w Zjednoczonych Konwencja聽o prawach dziecka w nast臋puj膮cym brzmieniu: KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA PREAMBU艁A Pa艅stwa-Strony niniejszej konwencji, uwa偶aj膮c, 偶e zgodnie z zasadami zawartymi w聽Karcie Narod贸w Zjednoczonychuznanie wrodzonej godno艣ci oraz r贸wnych i niezbywalnych praw wszystkich cz艂onk贸w.

1 2