Budżet partycypacyjny – nowe informacje

DODATKOWE PUNKTY DO GŁOSOWANIA Na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Wola można zagłosować również w wolskich bibliotekach. W wymienionych tutaj http://www.wola.waw.pl/page/2437,aktualnosci.html?id=3934 placówkach można zagłosować papierowo i elektronicznie, w dniach od 23 do 27 czerwca oraz 30 czerwca, w godzinach otwarcia bibliotek. GŁOSOWANIE INTERNETOWE Jeśli ktoś decyduje się zagłosować przez Internet i wybiera Dzielnicę Wola to najpierw wyświetlą się projekty o charakterze ogólnodzielnicowym spośród których można wybrać do 5.

Budżet partycypacyjny

budżet partycypacyjny budżet partycypacyjny

Dyżury wakacyjne – uwaga zmiana terminu

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu dyżuru naszwego Przedszkola i Przedszkola nr 350 Dyżury wakacyjne przedszkoli Dzielnicy Wola 2014 r.ze zmianami-1

Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie od 1 lipca do 29 sierpnia 2014 r.

1. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów). 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest wypełnienie i złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym przedszkolu w terminie od 5 do 30 maja 2014 r. 3. Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny wydawane są i podpisywane przez.

1 2 4 5