Projekt „Wolskie ślady historii. Mali bohaterowie”

Zajęcia dotyczące Powstania Warszawskiego: Wycieczka na Starówkę, oglądanie Pomnika Małego Powstańca 30. 03. 2017: Grupa rekonstrukcyjna – poznanie postaci powstańców warszawskich 31. 03. 2017r.: Koncert piosenek powstańczych – 3. 04. 2017r.: Wycieczka Śladami Powstania Warszawskiego – ul. Solidarności – ul. Żytnia – 6. 04. 2017r.