Zasady organizacji dy偶ur贸w wakacyjnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie od 1 lipca do 29 sierpnia 2014 r.

1. Informacje o terminach dy偶ur贸w i przedszkolach pe艂ni膮cych dy偶ur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do kt贸rego ucz臋szcza dziecko (og艂oszenie zawiera numery i adresy dy偶uruj膮cych przedszkoli wraz z terminami trwania dy偶ur贸w). 2. Warunkiem przyj臋cia dziecka do przedszkola dy偶uruj膮cego jest wype艂nienie i聽z艂o偶enie przez rodzic贸w/prawnych opiekun贸w Karty zg艂oszenia dziecka na聽dy偶ur wakacyjny w wybranym przedszkolu w terminie od 5 do 30 maja 2014 r. 3. Karty zg艂oszenia na dy偶ur wakacyjny wydawane s膮 i podpisywane przez.

Kalendarium 2013 / 2014

10 wrze艣nia 鈥 zebranie z rodzicami we wszystkich grupach 17 wrze艣nia 鈥 godz.10.30 鈥 zaj臋cia psychoedukacyjne ze specjalistami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 2 ul. Ks. Janusza (praca z grupa, uczenie stawiania granic, organizowanie, ograniczanie, wyznaczanie w艂asniej przestrzeni, nie s艂owa 鈥 komunikat jest lepiej) 18 wrze艣nia 鈥撀爐eatrzyk 鈥 „Nasz modny 艣mietnik” – Bel Canto 20 wrze艣nia 鈥 艣wi臋towanie Og贸lnopolskiego Dnia Przedszkolaka 23 wrze艣nia 鈥 koncert 鈥 „Uliczne sygna艂y” – Formata.

Zg艂aszanie nieobecno艣ci dziecka w przedszkolu

Informacja dla Rodzic贸w w sprawie zg艂aszania nieobecno艣ci dziecka w przedszkolu Szanowni Rodzice ! Zgodnie z Uchwa艂膮 Nr聽LXXXIV/2466/2014 Rady miasta st. Warszawy w sprawie op艂at za 艣wiadczenia i czasu przeznaczonego na bezp艂atne nauczanie, wychowanie i opiek臋 w przedszkolach m.st. Warszawy 搂 3 ust.7 i 8 oraz Zarz膮dzenie nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Sto艂ecznego Warszawy z dnia 11 wrze艣nia 2011r.,Zarz膮dzenia nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Sto艂ecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r. Informuj臋, 偶e.

Rada Rodzic贸w

Za艂膮cznik do Uchwa艂y Nr 鈥25/2008 REGULAMIN RADY RODZIC脫W Przedszkola nr 93 w Warszawie przy ul. J. Bro偶ka 5 Postanowienia Og贸lne: Rada Rodzic贸w dzia艂a na podstawie ustawy o systemie o艣wiaty z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. i jej nowelizacji z dnia 11 kwietnia 2007 r. oraz ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z p贸藕niejszymi zmianami. Rozdzia艂 I Cele i zadania Rady Rodzic贸w 搂1 Ilekro膰 w dalszych przepisach jest.

Procedura w przypadku zachorowania dziecka

Procedura post臋powania nauczycieli w przypadku stwierdzenia zachorowania dziecka Zapis ze statutu przedszkola nr 93 Rozdzia艂 V 搂 7 ust. 7, 8, 9 W przypadku zaobserwowania niepokoj膮cych sygna艂贸w dotycz膮cych zdrowia dziecka nauczycielka danego oddzia艂u niezw艂ocznie powiadamia rodzic贸w. Rodzice dziecka maj膮 obowi膮zek natychmiastowego zg艂oszenia si臋 w celu odebrania dziecka. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk贸w pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel mo偶e nie przyj膮膰 do grupy dziecka chorego z widoczn膮 infekcj膮 roznoszon膮.

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka聽przyj臋ta przez Zgromadzenie Og贸lne Narod贸w Zjednoczonych聽 dnia 20 listopada 1989 r.   W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomo艣ci: W dniu 20 listopada 1989 r. zosta艂a przyj臋ta przez Zgromadzenie Og贸lne聽Narod贸w Zjednoczonych Konwencja聽o prawach dziecka w nast臋puj膮cym brzmieniu: KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA PREAMBU艁A Pa艅stwa-Strony niniejszej konwencji, uwa偶aj膮c, 偶e zgodnie z zasadami zawartymi w聽Karcie Narod贸w Zjednoczonychuznanie wrodzonej godno艣ci oraz r贸wnych i niezbywalnych praw wszystkich cz艂onk贸w.

Program Wychowawczy

JESTEM W GRUPIE, ROZUMIEM SIEBIE I INNYCH, DOSTRZEGAM SIEBIE I SWOJE MOCNE STRONY CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO Cele g艂贸wne: zapoznanie dzieci z regu艂ami 偶ycia w grupie , wdra偶anie do samodzielno艣ci i umiej臋tno艣ci wsp贸艂偶ycia w grupie wsp贸艂dzia艂ania z innymi, zapoznanie dzieci z prawami i obowi膮zkami , 艣wiatem warto艣ci moralnych oraz konieczno艣ci膮 ponoszenia konsekwencji swoich czyn贸w. Cele operacyjne: do艣wiadczenie korzy艣ci jakie p艂yn膮 dla dzieci ze wsp贸艂pracy w grupie, zrozumienie przez dzieci sensu istnienia.

Atrakcje w roku szkolnym 2015/2016

Prosz臋 najecha膰 na poni偶szy tekst i klikn膮膰: Atrakcje w naszym Przedszkolu 2015-2016

Regulamin Przedszkola nr 93

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 93 鈥濨A艢NIOWY DWOREK NA KOLE鈥 Regulamin uchwalony w dniu 30.08.2012r.: Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00- 17.30 Rodzice zobowi膮zani s膮 do przestrzegania godzin pracy przedszkola. Dzieci przyprowadzamy od godziny 7.00 do 8.45 odbieramy do godz.17.30. Rodzice ze wzgl臋du na bezpiecze艅stwo dzieci , wprowadzaj膮 je do przedszkola. Za dzieci pozostawione poza przedszkolem , personel nie bierze odpowiedzialno艣ci. Dzieci odbierane s膮 z przedszkola przez rodzic贸w , opiekun贸w lub pisemnie.

Koncepcja pracy Przedszkola

鈥濪zieci s膮 wiosn膮 rodziny I spo艂ecze艅stwa nadziej膮, kt贸ra ci膮gle kwitnie przysz艂o艣ci膮, kt贸ra bez przerwy si臋 otwiera.鈥 J.P. II KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA nr 93 鈥淏a艣niowy Dworek na Kole鈥 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie o艣wiaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczeg贸lno艣ci w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola. Podstawa prawna: Rozporz膮dzenia MEN z dnia 7 pa藕dziernika 2009 r.

1 2 13 14 15